MS Excel – arkusz kalkulacyjny dla zaawansowanych

Jak radzić sobie z nietypowymi (czasem rozbudowanymi) zadaniami w MS Excel. Jak przygotować arkusz innym pracownikom. Jak zapobiegać wprowadzaniu nieprawidłowych danych. Jak oznaczać dane niespełniające wymagań…

Odpowiedzi na kursie. 

Szkolenie w formie ćwiczeń uzupełnionych teorią. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę arkusza kalkulacyjnego MS Excel w stopniu minimum średnio zaawansowanym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.


Tematy

 • Przypomnienie i uporządkowanie wiadomości podstawowych
  • sprawne posługiwanie się nowym interfejsem opartym o wstęgi
  • przydatne skróty klawiaturowe
  • sprawne poruszanie się po arkuszu, wykorzystanie różnych metod usprawniających pracę w arkuszu
  • wprowadzanie i korekta danych do komórek arkusza oraz ich szybkie poprawianie
  • wprowadzanie formuł „z ręki” i z wykorzystaniem kreatorów
  • zaznaczanie komórek, zakresów komórek, kolumn, wierszy, arkuszy
  • dopasowanie szerokości kolumn do zaznaczenia, ukrywanie kolumn i wierszy
  • przenoszenie komórek miedzy inne komórki, kopiowanie, przenoszenie…
 • Formuły, najważniejsze funkcje i narzędzia MS Excel
  • wstawianie funkcji z odwołaniami odległymi
  • adresowanie względne i bezwzględne
  • nazwy komórek – nadawanie nazw, zarządzanie nazwami komórek i obszarów oraz praktyczne wykorzystanie nazw m.in. do upraszczania formuł
  • analizy warunkowe – szukanie wyniku (goal seeking)
  • analizy warunkowe – scenariusze
  • analiza danych – wprowadzenie do dodatku Solver
  • transformacja tabel (z poziomych na pionowe lub odwrotnie – metoda z formułą i bez)
  • omówienie najpotrzebniejszych funkcji dostępnych w MS Excel (funkcje logiczne, funkcje wyszukiwania, funkcje bazodanowe, funkcje czasu…)
 • Jak radzić sobie z dużymi ilościami danych
  • tabele danych, szybkie analizy i obliczenia w tabelach, szybkie filtrowanie i sortowanie
  • sortowanie i filtrowanie zwykłe oraz zaawansowane (m.in. sortowanie wierszy i kolumn, wykorzystanie fragmentatorów)
  • grupy i konspekty
  • sumy pośrednie (nie mylić z funkcją Sumy.Pośrednie())
  • tabele przestawne na podstawie danych z arkusza
   • modyfikowanie danych w Tabeli przestawnej
   • zmiany sposobu prezentacji danych w Tabeli przestawnej
   • tworzenie własnych pól obliczeniowych w Tabeli przestawnej
   • dopasowanie opcji Tabeli do potrzeb
   • tworzenie wykresów z tabel przestawnych
  • różne metody rozbijania tekstu w kolumny
  • usuwanie duplikatów z tabel danych
  • konsolidacja, różne metody
  • formatowanie niestandardowe komórek (m.in. wprowadzanie jednostek w komórkach, wyróżnianie wartości itp.)
  • formatowanie warunkowe (zaznaczanie wartości spełniających specyficzne warunki, zaznaczanie duplikatów  itp.)
   • formatowanie warunkowe na podstawie gotowych wzorców
  • sprawdzanie poprawności danych czyli kontrola danych wpisywanych do arkusza 
 • Operacje na arkuszu i danych
  • recenzja dokumentu
  • ochrona arkusza, skoroszytu i pliku
  • zaawansowane formatowanie warunkowe na podstawie własnych formuł
  • tworzenie własnych formatów liczbowych
 • Wykresy zaawansowane
  • wykresy bąbelkowe, radarowe, giełdowe…
  • wykresy tekstowe
  • wykresy z niestandardową grafiką
  • wykresy bazujące na obszarach o zmiennych rozmiarach
  • wykres przebiegu w czasie
 • Dodatkowo
   • inspekcja formuł
   • szacowanie formuł
   • okno czujki
   • filtry zaawansowane
   • ręczne przeliczanie arkusza
   • definiowanie własnych funkcji (nieistniejących w Excel’u)
   • solver – analiza „co – jeśli”, programowanie liniowe
   • tworzenie i zrywanie połączeń zewnętrznych arkusza
   • odwołania cykliczne – ich wykorzystanie
   • przeliczanie jednostek
   • zarządzanie małymi projektami, tworzenie harmonogramu Gantta
 • Narzędzia developerskie
  • tworzenie makrodefinicji
  • wprowadzanie poprawek do nagranych makrodefinicji
  • zezwalanie użytkownikom na edycję wybranych zakresów
  • tworzenie szablonów arkuszy, zeszytów
  • ustawianie szablonów domyślnych
  • pobieranie i analiza danych zewnętrznych (import ze stron www, plików tekstowych, arkuszy, baz danych…)
  • tworzenie i wykorzystanie odwołań cyklicznych

Czas: 3 dni x 8 h

Cena: 2 400 zł/os.

Adresaci:
– osoby korzystające często z arkusza do różnorodnych zadań
– osoby pomagające innym użytkownikom w obsłudze MS Excel
– osoby chcące poznać dogłębnie zaawansowane funkcje i narzędzia MS Excel

 

Dodaj komentarz