MS Word i Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) – edytor tekstów

Jak tworzyć dokumenty uwzględniając wymagania Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Kurs przeznaczony dla pracowników instytucji zobowiązanych respektować wymogi WCAG.

Szkolenie w formie uzupełnionych teorią ćwiczeń. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać edytor tekstów w stopniu minimum podstawowym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie od 4. do 12. osób. Każdy z uczestników szkolenia ma zapewniony dostęp do osobnego stanowiska pracy.


Tematy

  • Przypomnienie zasad poprawnej edycji tekstów w edytorach tekstu
  • Omówienie zasad prawidłowego składu tekstów
  • Omówienie wymagań Web Content Accessibility Guidelines
  • Cztery zasady POUR
  • Które z kryteriów WCAG można zastosować do edycji tekstów
  • Zaawansowane formatowanie dokumentu
  • Hierarchia dokumentów
  • Korzystanie z szablonów i tworzenie własnych
  • Projekty i style dokumentów – wykorzystanie i tworzenie własnych
  • Tworzenie odsyłaczy, spisów
  • Przydatne narzędzia (wieloschowek, obliczenia w dokumencie, wklejanie specjalne, znaki niedrukowane, opcje autokorekty, teksty ukryte, praca zbiorowa nad dokumentem)
  • Sprawdzenie zgodności dokumentu z kryteriami WCAG – checklista

Czas: 2 dni x 8 h

Cena: 1 100 zł/os.

Adresaci:
– osoby chcące sprawnie tworzyć dokumenty zgodne z WCAG,
– pracownicy instytucji państwowych, gminnych tworzący dokumenty dla klientów
– osoby tworzące dokumenty na strony internetowe

Dodaj komentarz