PFMEA z narzędziem APIS

Analiza wad i ich skutków w procesie. Kierujemy to szkolenie do pracowników uczestniczących w procesach tworzenia, aktualizacji oraz weryfikacji FMEA. Do członków zespołów APQP, do pracowników działów jakości, członków zespołów efektywnego rozwiązywania problemów, audytorów wewnętrznych i audytorów dostawców.

Szkolenie w formie warsztatów. Krótki wykład i realizacja ćwiczeń w oparciu o wybrany przez uczestników własny przykład produkcyjny. Celem szkolenia jest opanowanie zasad poprawnej budowy PFMEA jako elementu dokumentacji procesowej oraz zgodności z PFC oraz PCP.

We would like to thank APIS Informationstechnologien GmbH for their friendly support and for supplying the fmea software APIS IQ-Software for free for research and education!

Czas: 2 dni po 8 godzin zajęć

Cena: 1 300 zł/os.

Adresaci:
– Pracownicy uczestniczący w procesach tworzenia, aktualizacji oraz weryfikacji FMEA, członkowie zespołów APQP, pracownicy działów jakości, członkowie zespołów efektywnego rozwiązywania problemów, audytorzy wewnętrzni, audytorzy dostawców

Dodaj komentarz