logo 4improve

...doskonalsza strona biznesu

role w zespole


Instrukcja:

Kwestionariusz ten składa się z kilku zestawów zdań dotyczących funkcjonowania ludzi w grupie. Twoim zadaniem jest rozdzielenie punktów między te zdania, które najlepiej opisują Twoje funkcjonowanie w grupie. Nie ma tu takich zdań, których możesz się wstydzić lub obawiać. Nie ma tu zdań dobrych albo złych. Każde wybrane przez Ciebie zdanie jest dobre, o ile odpowiadasz na nie szczerze. W tym badaniu chodzi o jak najlepsze poznanie Ciebie dla Twojego własnego dobra.


Każdą z części kwestionariusza wypełnij w następujący sposób:

1) przeczytaj daną część kwestionariusza w całości;

2) zastanów się, które zdania najlepiej Cię opisują;

3) masz do dyspozycji 10 punktów. Możesz przydzielić 10 punktów tylko jednemu zdaniu, które doskonale opisuje Twoje zachowanie w grupie lub też rozdzielić 10 punktów pomiędzy wszystkie lub niektóre zdania opisujące mniej lub bardziej adekwatnie Twoje zachowanie;

4) sprawdź, czy danej części kwestionariusza przydzieliłeś dokładnie 10 punktów.


A oto przykład dla pierwszej części kwestionariusza:
A – 1 pkt, B – 0 pkt, C – 5 pkt, D – 0 pkt, E – 0 pkt, F – 0 pkt, G - 0 pkt, H – 4 pkt. Razem: 10 pkt.