Szkoła online (dla nauczycieli) – opis szkolenia

Jak prowadzić lekcje online? Jak przeprowadzić test, który sam wyznaczy ocenę ucznia? Jak dostarczyć uczniom zadania domowe? Jak pokazać uczniom materiały do zajęć?
Tego dowiesz się na szkoleniu…

Szkolenie w formie teorii i ćwiczeń online. Każdy z uczestników, przed szkoleniem, powinien znać obsługę MS Windows w stopniu minimum podstawowym.

Szczegółowy program szkolenia i tempo jego realizacji dostosowywane jest do indywidualnego poziomu grupy i jej uczestników. Szkolenie w grupie do 6 osób.  Każdy z uczestników szkolenia musi mieć dostęp do komputera i Internetu. Zajęcia w trybie online… 


Tematy

  • Obsługa komunikatora Zoom.us (uczeń)
   • nawiązywanie połączenia jako uczeń.
   • korzystanie z okna Chat
   • wykorzystanie Tablicy i Adnotacji
  • Obsługa komunikatora Zoom.us (nauczyciel)
   • tworzenie spotkań online, zapraszanie uczestników
   • zarządzanie uczestnikami spotkania
   • prezentacja swojego ekranu lub wybranego okna
   • ćwiczenia
  • Dokumenty Google
   • Gmail i Dysk Google
   • teksty, arkusze, prezentacja – wprowadzenie do edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, programu prezentacyjnego
   • praca grupowa nad jednym dokumentem
  • Formularze Google
   • tworzenie formularza (typy pytań, ilustracje)
   • tworzenie formularza z automatycznymi ocenami
   • dystrybucja gotowego formularza
   • analiza wyników w formularzu oraz w arkuszu kalkulacyjnym
  • Google ClassRoom
   • tworzenie grup (klas)
   • tworzenie i dystrybucja materiałów edukacyjnych
   • analiza wyników edukacyjnych
  • Kahoot!
   • tworzenie quizów online
   • dystrybucja quizów
   • sprawdzanie wyników
  • (Opcjonalnie dla nauczycieli matematyki) platforma e-math.pl 
   • wprowadzenie do platformy
   • jakie możliwości daje platforma
   • tworzenie klas i śledzenie wyników przez nauczyciela
   • rozwiązywanie zadań matematycznych bezpośrednio w platformie 


Czas: 7 h (3 spotkania x 2 h plus 1 h konsultacji i ćwiczeń indywidualnych)

Cena dla szkół: 1800 zł/grupę do 6 osób

Cena indywidualna: napisz do nas (biuro@4improve.pl)/p>

Adresaci:
– nauczyciele różnych przedmiotów
– nauczyciele matematyki

Dodaj komentarz